Em cứ làm thế này thì bố anh cũng chẳng chịu được

0%